Våra tjänster

Avfallshantering är faktiskt en mer spännande industri än man kan tro, och dessutom en av de viktigaste! Verdis är en stolt del av denna samhällstjänst. Vi arbetar med flertalet kommuner, och samarbetar med olika företag inom avfallshantering, för att se till att hushålls- och matavfallet samlas in på ett professionellt och ansvarfullt sätt. Läs mer om avfallshantering här.


Vad vi gör


Verdis är specialiserade på hämtning och transport av hushålls- och matavfall. Vi är en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden och erbjuder dessa viktiga tjänster till mer än 1 500 000 invånare.

 

Våra frontlag tömmer tusentals soptunnor varje dag, och transporterar därefter avfallet till slutstationen säkert och effektivt. Våra moderna sopbilar lämnar avfall till ett antal olika destinationer inom landet, vanligtvis till återvinnings- eller förbränningsstationer.

 

Processen


Tidigare var avfallshämtningen oftast utförd av kommunanställda. Idag upphandlar majoriteten av kommunerna den här tjänsten av specialiserade privata aktörer, såsom Verdis. Vi har deltagit i många upphandlingar och har långsamt växt till att bli en av de största leverantörerna av insamling och transport av hushållsavfall i Sverige.

 

Vår roll är att samla in och transportera avfall för säker hantering. Hushållens sopsortering, antalet tunnor per hem, samt slutstationen för avfallet varierar från kommun till kommun. I många fall tar mellankommunala företag hand om avfallshanteringen för kommunerna.

 

Kartong, plast och papper återvinns eller används för energiproduktion, medan annat skräp kan användas i produktionen av biogas eller kompost. Avfall som inte kan återvinnas förbränns oftast.

Copyright © Verdis 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Verdis 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB