Huvudkontor

Verdis AB
Varuvägen 9A
125 30 Älvsjö

Tel: 020-150520

Avvikande öppettider Huvudkontor

Datum Öppettider Beskrivning

Per-Eric Bjurenborg

VD

Anders Rees

Ekonomichef

Anniqa Wallonius

Personalchef

Ulf Biström

Projekt- och utvecklingschef

Tony Myhrberg

IT-ansvarig

Fredrik Karlberg

Marknadschef

Joakim Gårdfalk

Affärsområdeschef Nord

Mackis Tiflidis

Affärsområdeschef Syd samt Kommersiellt- och industriellt avfall

Kvalitets- och miljöchef

Jelena Arutunian

Löneadministratör

Elin Jokumsen

HR-generalist

Stefan Isaksson

Logistikplanerare

Copyright © Verdis 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Verdis 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB