Vår integritetspolicy

 VERDIS AB värderar personlig integritet högt och i denna policy redogör vi för på vilket sätt vi behandlar personuppgifter. Det är viktigt för oss att du som har kontakt med VERDIS ska känna dig trygg med att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med Dataskyddsförordningen.


Personuppgiftsansvarig


Personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom vårt företag är VERDIS AB. I vissa fall är vi personuppgiftsbiträde och då har vi ett avtal med den som är personuppgiftsansvarig för att säkerställa att all personuppgiftsbehandling sker på ett tryggt sätt.


Varför vi behöver behandla personuppgifter


Personuppgifter samlas in och behandlas av olika anledningar och nedan anger vi några exempel
som är vanliga hos oss:

  • Du finns med i ett abonnentsregister i ett område där vi samlar in avfall
  • Du är en uppdragsgivare till oss som vi har ett avtal med
  • Du är en leverantör eller annan samarbetspartner som vi har avtal- eller annan kontakt med
  • Du har sökt en tjänst hos oss och skickat oss ditt CV (I dessa fall kommer vi att begära ett samtycke ifrån dig)
  • Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden och avtal. Vi behöver också personuppgifter för att kunna upprätthålla en hög servicegrad gentemot dig, det företag du representerar eller den kommun du är bosatt i.


Personuppgifter som samlas in och behandlas


Personuppgifter som behandlas är generellt sett grundläggande information som vi behöver för att kunna fullgöra våra åtaganden. Oftast är det kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer, adresser eller e-postadresser etc.

 

Nästan uteslutande behandlar vi personuppgifter med avtal eller lagstiftning som grund. I rekryteringssammanhang behandlas personuppgifterna med ett aktivt samtycke från dig.


Vi tillämpar också minimeringsprincipen vad gäller personuppgifter, vilket innebär att vi inte samlar in och behandlar mer uppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet.

 

Hur länge personuppgifter sparas


Hur länge uppgifter sparas beror på ändamålet de är avsedda för. Generellt sett sparar vi inte uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att kunna fullgöra våra åtaganden av olika slag.

 
Säkerhet


Inom VERDIS har vi vidtagit en rad åtgärder för att hålla en hög säkerhetsgrad när det gäller behandling av personuppgifter. Vi har förändrat rutiner och arbetssätt och vi eftersträvar att alltid hålla en hög nivå av dataskydd.


Dina rättigheter


Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Och om de är felaktiga har du rätt att få dem rättade.


Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling?


Har du frågor beträffande hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter här på hemsidan VERDIS.SE. Du kan även kontakta oss genom att eposta till info@verdis.se

Copyright © Verdis 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Verdis 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB