Vår expertis

Säkert, rent och effektivt


Genom att fokusera vår affärsverksamhet på en liten men oerhört väsentlig samhällstjänst har Verdis byggt upp en djup förståelse för avfallsinsamlings- och transportindustrin. Vi har de medel och färdigheter som krävs för att utföra arbetet oavsett förutsättningar – från att planera rutter och underhålla fordon till avancerade körkunskaper.

 

Projektledning


Verdis har genom åren skaffat sig omfattande erfarenhet av upphandlingar, långfristiga driftskontrakt och intern projektledning. Våra skickliga projektledare har bred erfarenhet från områden som sanitet, transport och utveckling av logistiska lösningar. De organiserar resurser och personal, och ser till att våra driftsförpliktelser startar och slutar i tid. De håller sig inom budget och möter de krav som finns - både ur affärssynpunkt och från våra klienter. Förutom att utforma nya kontrakt kan våra erfarna projektledare ge råd om - och se över - kontraktuella ändringar som kan komma att behövas under långfristiga projekt.

 

Logistik- och ruttplanering


Sverige må vara känt för sin sköna natur, men för Verdiss chaufförer, som ofta står inför utmaningen att framföra sitt flera ton tunga fordon på en smal eller brant väg, finns det bara en viktig fråga; är rutten pålitlig och säker?

Vår logistikavdelning använder den senaste kartläggnings- och ruttplaneringsteknologin för att analysera landskapet och effektivt planera våra rutter. En detaljerad prognos sparar både oss och vår klient tid och pengar.

 

Med hjälp av avancerad GPS-teknologi kan vårt logistikteam plotta de mest rationella och miljöeffektiva hämtningsrutterna för våra fordon. Verdis använder olika avancerade GPS-planeringssystem för att projektera och utforma nya driftskontrakt. Vi erbjuder även våra klienter en GPS-registreringstjänst.

 

Drift


Våra erfarna lokala chefer har ansvaret för den dagliga driften vid varje lokal avdelning. De är första kontaktpunkt för våra uppdragsgivare och säkerställer att verksamheten utförs i enlighet med kontraktskraven. Avdelningschefen är också ansvarig för upplärning och utveckling av den lokalt anställda personalen.

 

Genom att varje avdelning bedrivs självständigt innebär det att beslut eller problem med t.ex. fordon, kan tas om hand snabbt och effektivt. Om extra uppbackning skulle behövas finns det rutiner för att säkerställa att nödvändiga resurser och/eller kunskap snabbt finns på plats. Generell support och administration levereras från huvudkontoret.

 

Utrustning


Förutom våra anställda är vår vagnpark vår främsta tillgång. Vi investerar i högkvalitativ utrustning och teknologi för att se till såväl våra chaufförers säkerhet som effektivitet i driften. Varje fordon hos Verdis är registrerat och bevakat av kvalitetssystem.

Förutom interna underhållsfunktioner har vi prioriteringsavtal med auktoriserade reparatörer - om olyckan skulle vara framme.

 

 

 

 

 

 

 

 


Säkert, rent och effektivt

Genom att fokusera vår affärsverksamhet på en liten men oerhört väsentlig samhällstjänst har Verdis byggt upp en djup förståelse för avfallsinsamlings- och transportindustrin. Vi har de medel och färdigheter som krävs för att utföra arbetet oavsett förutsättningar – från att planera rutter och underhålla fordon till avancerade körkunskaper.

 

Projektledning

Verdis har genom åren skaffat sig omfattande erfarenhet av upphandlingar, långfristiga driftskontrakt och intern projektledning. Våra skickliga projektledare har bred erfarenhet från områden som sanitet, transport och utveckling av logistiska lösningar. De organiserar resurser och personal, och ser till att våra driftsförpliktelser startar och slutar i tid. De håller sig inom budget och möter de krav som finns - både ur affärssynpunkt och från våra klienter. Förutom att utforma nya kontrakt kan våra erfarna projektledare ge råd om - och se över - kontraktuella ändringar som kan komma att behövas under långfristiga projekt.

 

Logistik- och ruttplanering

Sverige må vara känt för sin sköna natur, men för Verdiss chaufförer, som ofta står inför utmaningen att framföra sitt flera ton tunga fordon på en smal eller brant väg, finns det bara en viktig fråga; är rutten pålitlig och säker?

Vår logistikavdelning använder den senaste kartläggnings- och ruttplaneringsteknologin för att analysera landskapet och effektivt planera våra rutter. En detaljerad prognos sparar både oss och vår klient tid och pengar.

 

Med hjälp av avancerad GPS-teknologi kan vårt logistikteam plotta de mest rationella och miljöeffektiva hämtningsrutterna för våra fordon. Verdis använder olika avancerade GPS-planeringssystem för att projektera och utforma nya driftskontrakt. Vi erbjuder även våra klienter en GPS-registreringstjänst.

 

Drift

Våra erfarna lokala chefer har ansvaret för den dagliga driften vid varje lokal avdelning. De är första kontaktpunkt för våra uppdragsgivare och säkerställer att verksamheten utförs i enlighet med kontraktskraven. Avdelningschefen är också ansvarig för upplärning och utveckling av den lokalt anställda personalen.

 

Genom att varje avdelning bedrivs självständigt innebär det att beslut eller problem med t.ex. fordon, kan tas om hand snabbt och effektivt. Om extra uppbackning skulle behövas finns det rutiner för att säkerställa att nödvändiga resurser och/eller kunskap snabbt finns på plats. Generell support och administration levereras från huvudkontoret.

 

Utrustning

Förutom våra anställda är vår vagnpark vår främsta tillgång. Vi investerar i högkvalitativ utrustning och teknologi för att se till såväl våra chaufförers säkerhet som effektivitet i driften. Varje fordon hos Verdis är registrerat och bevakat av kvalitetssystem.

Förutom interna underhållsfunktioner har vi prioriteringsavtal med auktoriserade reparatörer - om olyckan skulle vara framme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Verdis 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Verdis 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB