Vår bakgrund

Verdis är byggt på passion, professionalism och expertis. Från en ödmjuk start har vi växt till att bli en av de ledande aktörerna inom insamling och transport av hushållsavfall.

 

Vi har haft kontrakt på insamling och transport av avfall i Sverige sedan 2008, då vi vann vår första upphandling i Skaraborg. Inom kort hade vi öppnat ytterligare tre avdelningar i landet, och 2010 kunde vi utvidga vårt verksamhetsområde till storstäderna Stockholm och Malmö. Idag har Verdis ungefär 20 procent av den svenska marknaden.

 

Hösten 2023 köptes Verdis av Cube Infrastructure Managers och bytte namn från Urbaser.

 

Verdis strävar efter att vara en samarbetspartner som hjälper kommuner, företag och privatpersoner att bli hållbara. 

Vi vill bidra till återvinning, återanvändning och till att mängden avfall minskar. Med fokus på kunskap, utförande och innovativa lösningar driver vi branschen framåt.

Copyright © Verdis 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Verdis 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB