Miljö & Hållbarhet

Vi behöver tänka om när det gäller vårt avfall


Avfall är mer än bara skräp och sopor - det är framförallt en resurs. Genom återvinning kan avfall användas som råmaterial för nya produkter och tjänster. Insamling av avfall är en samhällskritisk tjänst där Verdis har en avgörande roll. Det är av största vikt att vi utför denna tjänst på ett sätt som belastar vår miljö i så liten utsträckning som möjligt. Inom Verdis tar vi vårt samhällsansvar på största allvar, och vi är stolta bidragare till en bättre värld. 

Copyright © Verdis 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Verdis 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB