Våra tjänster

Avfallshantering är en betydligt mer spännande bransch än många tror och en av de viktigaste för att få människors vardag att fungera. Inte minst är avfallshantering en nyckel för att leva mer klimat- och miljövänligt. Verdis är stolta över att få leverera denna samhällstjänst. Vi arbetar på uppdrag av ett flertal kommuner, och samarbetar med olika företag inom avfallshantering. Allt för att se till att hushålls- och matavfallet samlas in på ett professionellt och ansvarfullt sätt. Läs mer om avfallshantering här.

 

Vad vi gör


Verdis är specialiserade på hämtning och transport av hushålls- och matavfall. Vi är en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden och levererar våra tjänster till mer än 1 500 000 invånare i landet.

 

Våra medarbetare tömmer tusentals soptunnor varje dag, och transporterar därefter avfallet till slutstationen säkert och effektivt. Våra moderna sopbilar lämnar avfall till ett antal olika destinationer inom landet, vanligtvis till återvinnings- eller förbränningsstationer.

 

Processen


Tidigare var avfallshämtningen oftast utförd av kommunanställda. Idag upphandlar majoriteten av kommunerna tjänsten av specialiserade privata aktörer, såsom exempelvis Verdis. Vi har deltagit i många upphandlingar och har långsamt växt till att bli en av de största leverantörerna av insamling och transport av hushållsavfall i Sverige.

  

Kartong, plast och papper återvinns eller används för energiproduktion, medan annat skräp kan användas i produktionen av biogas eller kompost. Avfall som inte kan återvinnas förbränns oftast.

 

Verdis vill bidra till återvinning, återanvändning och till att mängden avfall minskar. Med fokus på kunskap, utförande och innovativa lösningar driver vi branschen framåt.

Copyright © Verdis 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Verdis 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB